ปาร์ติเคิล บอร์ด

2558-02-03 เข้าดู: 2,404 ครั้ง
 • ปาร์ติเคิล บอร์ด
         เป็นแผ่นไม้ที่ผลิตจากการนำไม้ธรรมชาติมาบดย่อย  เป็นชิ้นขนาดเล็กๆ  และนำมาอัดเข้าเป็นรูปแผ่นด้วยความร้อน, กาวพิเศษ  และแรงอัดพร้อมผ่านกระบวนการทางเคมี  เพื่อให้แผ่นมีความแข็งแกร่ง, ทนต่อสภาวะอากาศความชื้นและสามารถเจาะตัดชิ้นงานได้ดี


  รายละเีอียด
  หนา  (มม.) ขนาด(มม.) (ฟุต)
  9 มม.  1220x2440 (4'x8')
  12 มม.  1220x2440 (4'x8')
  15 มม.  1220x2440 (4'x8')
  16 มม. 1220x2440 (4'x8')
  18 มม. 1220x2440 (4'x8')
  22 มม. 1220x2440 (4'x8')
  25 มม.  1220x2440 (4'x8')
  28 มม. 1220x2440 (4'x8')
  30 มม. 1220x2440 (4'x8')
Share


สั่งซื้อ