เอ็ม ดีเอฟ MDF

2558-02-03 เข้าดู: 2,439 ครั้ง
  • เอ็ม ดีเอฟ MDF
           MDF   Board   (Medium Density Fiber Board)  เกิดจากการพัฒนาแผ่นไม้เทียม  (Composite Board) ขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ  มีความแข็งแรงและทนทานกว่า Particle  Board

           MDF มีผิวเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเดียวตลอดทั้งแผ่น มีความหนา ความแน่นและความเรียบเสมอกันตลอดแผ่น  วัตถุดิบที่ใช้ได้แก่  ไม้ยูคาลิบตัส  หรือไม้ยางพารา  นำมาผสมกาวสังเคราะห์แล้วอัดแผ่นด้วยความร้อน  เพื่อให้เกิดการยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใย
Share


สั่งซื้อ