EKOBLOK

2558-03-27 เข้าดู: 1,095 ครั้ง
  • อีโคบล็อค เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม อิฐเบา จากแนวความคิดของผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้างผนวกกับผลการศึกษางานวิจัยจากสถาบันต่างประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน มาสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นเป็นรายแรกที่มีคุณสมบัติพิเศษจนได้รับรางวัล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

     

    การผลิต : ผลิตจากปูนซีเมนซ์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1,เซลลูโลสและซิลิกาเบา อัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดคอนกรีตไฮโดรลิกส์

    ขนาด    : สูง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 6.5,5,7,10,12,14,19 ซม.

Share


สั่งซื้อ