สังกะสี

2558-03-26 เข้าดู: 2,318 ครั้ง
  • คุณสมบัติ

    ใช้สำหรับมุงหลังคาอาคารสิ่งก่อสร้าง โรงเรือน ที่มีขนาดใหญ่ และมีความยาวเพราะลักษณะเด่นของแผ่นลอน W-88 มีท้องลอนที่มีความสูงกว่าลอนแบบอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้มุงหลังคาอาคาร สิ่งก่อสร้างที่มีโรงรือนขนาดใหญ่และมีความยาว เพราะลักษณะเด่นของแผ่นลอน W-88 มีท้องลอนที่มีความสูงกว่าลอนแบบอื่นๆ ทำให้ระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องมาจากการติดตั้งแผ่นต้องมีตัวรับ (Tight Support Frame) เพื่อช่วยในการรองรับแผ่น ทำให้เกิดความแข็งแรงทั่วแผ่นทำให้เกิดประโยชน์ด้านความแข็งแรงทั่วแผ่น และรูปแบบของลอนยังช่วยทำหน้าที่เสริมความแข็งแรงของโครงหลังคาอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านโครงสร้าง เนื่องจากสามารถขยายแป ให้มีระยะห่างมากขึ้นอนึ่งบริษัทยังได้ผลิตแผ่นลอน W-88 แบบพิเศษที่มีการติดตั้งฉนวนกันความร้อน (Insulation) เพื่อช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในตัวบ้านหรือตัวอาคารไม่ให้ร้อนอบอ้าวในขณะที่อากาศภายนอกร้อนจัด เนื่องจากฉนวนกันความร้อนจะช่วยลดอุณหภูมิ และเสียงไม่ให้เข้ามาภายในตัวบ้าน หรือ ตัวอาคาร

Share


สั่งซื้อ