ปูนก่ออิฐมวลเบา

2558-02-04 เข้าดู: 2,424 ครั้ง
 • อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ : ปูนก่ออิฐมวลเบา

  อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ ปูนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน มีส่วนผสมของซีเมนต์ ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ เพียงผสมให้เข้ากันกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที นอกจากนี้การเลือกใช้อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ยังมีข้อดีกล่าวคือ 

  1. ประหยัดเงิน - สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ และลดปริมาณคนงาน 
  2. ประสิทธิภาพในการทำงาน - ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เช่นการสั่งทราย การกองเก็บ การร่อนเตรียมทราย การผสมแห้ง ทำให้ทำงานง่าย รวดเร็ว ได้งานมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดลง 
  3. คุณภาพสม่ำเสมอ - อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ   

  การใ้ช้ปูนก่ออิฐมวลเบา
  ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในตระกูลอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อผนังอาคารที่อยู่อาศัยที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา สามารถจัดแนวก่อได้ง่าย เที่ยงตรง และ ให้ผนังมีความแข็งแรงทนทาน นอกจากนั้น ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ผสม, ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงช่วยให้มีความ เหนียว มีความอุ้มน้ำสูง ทำให้ปูนก่ออิฐมวลเบาอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา กำลังอัดได้อย่างเต็มที่จึงให้ผนังมีความแข็งแรงทนทาน   

  วิธีใช้
  ผสมปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม) ให้เข้ากันกับน้ำสะอาดปริมาณ 14-15 ลิตร จากนั้นสามารถเริ่มงานก่อ อิฐมวลเบาได้ทันทีตามขั้นตอนการก่ออิฐมวลเบาโดยทั่วไป   

  หมายเหตุ
  น้ำหนักบรรจุ ปูนก่ออิฐมวลเบา อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ 50 กิโลกรัมต่อถุง   

  ข้อแนะนำ

  • ควรทำความสะอาด อิฐมวลเบา ก่อนก่อผนังเพื่อให้ปูนยึดเกาะอิฐมวลเบาได้ดีขึ้น   
  •  ควรพรมน้ำบน อิฐมวลเบา ให้ชุ่มก่อนการก่อผนัง เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียน้ำในเนื้อปูน เนื่องจากการดูดน้ำจาก อิฐมวลเบา   
  • งานปูนก่อควรมีการบ่มน้ำต่อเนื่องอย่าง น้อย 1-3 วัน โดยการฉีดน้ำบนผนังปูนก่อให้ชุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์   

  การเก็บรักษา

  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น   
  • ควรมีอายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน และปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 - 2 วัน
Share


สั่งซื้อ