ปูนฉาบผิวคอนกรีต

2558-02-04 เข้าดู: 2,236 ครั้ง
 • อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ : ปูนฉาบทั่วไป

  อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ ปูนสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน มีส่วนผสมของซีเมนต์ ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ เพียงผสมให้เข้ากันกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถเริ่มงานได้ทันที นอกจากนี้การเลือกใช้อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ยังมีข้อดีกล่าวคือ 

  1. ประหยัดเงิน - สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ และลดปริมาณคนงาน 
  2. ประสิทธิภาพในการทำงาน - ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เช่นการสั่งทราย การกองเก็บ การร่อนเตรียมทราย การผสมแห้ง ทำให้ทำงานง่าย รวดเร็ว ได้งานมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งช่วยลดการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดลง 
  3. คุณภาพสม่ำเสมอ - อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ   

  การใช้ปูนฉาบทั่วไป
  ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในตระกูลอินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานฉาบผนังอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป ทั้งภายในและภายนอก ที่ต้องการแข็งแรงและความเรียบเนียน ซึ่งสามารถใช้ฉาบได้กับทั้งผนังก่ออิฐแดง อิฐบล็อก เสา คาน และทุกส่วนของอาคาร นอกจากนั้น ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ มีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ผสม, ทรายคัดขนาดพิเศษ และสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จึงช่วยให้มีความ เหนียว ลื่น ฉาบง่าย มีความอุ้มน้ำสูง และช่วยลดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัว

  วิธีใช้
  ผสมปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ 1 ถุง (50 กิโลกรัม) ให้เข้ากันกับน้ำสะอาดปริมาณ 10-11 ลิตร จากนั้นสามารถเริ่มงานฉาบได้ทันทีตามขั้นตอนการฉาบทั่วไป  

  หมายเหตุ
  น้ำหนักบรรจุ ปูนฉาบทั่วไป อินทรีมอร์ตาร์แมกซ์ คือ 50 กิโลกรัมต่อถุง   

  ข้อแนะนำ

  • ควรทำความสะอาดผนังก่อนฉาบเพื่อให้ปูน ยึดเกาะผนังได้ดีขึ้น   
  • ควรพรมน้ำบนผนังให้ชุ่มก่อนการฉาบผนัง เพื่อป้องกันและลดการแตกร้าว เนื่องจากผนังดูดน้ำจากเนื้อปูนเร็วเกินไป   
  • ระวังอย่าให้ผนังฉาบโดนแดดโดยตรง เพื่อลดการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิและการสูญเสียน้ำที่เร็วเกินไป   
  • งานปูนฉาบควรมีการบ่มน้ำต่อเนื่องอย่าง น้อย 1-3 วัน โดยการฉีดน้ำบนผนังปูนฉาบให้ชุ่ม เพื่อลดปัญหาการแตกร้าว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนากำลังอัดของปูนซีเมนต์   

  การเก็บรักษา

  • ควรเก็บกองปูนไว้ในที่ร่มแห้ง ปราศจากความชื้น
  • ควรมีอายุการเก็บไม่เกิน 2 เดือน และปูนที่เปิดถุงแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 - 2 วัน
Share


สั่งซื้อ