ปูนอินทรีสมุทร

2558-02-04 เข้าดู: 2,656 ครั้ง
 • ปูนซีเมนต์ อินทรีสมุทร
  ปอร์ตแลนด์ ปอซโซลาน

  คุณสมบัติ
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีสมุทร เป็น ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ ปอซโซลาน ชนิดทนคลอไรด์ ผลิตขึ้นจาก วัสดุปอซ-โซลานคุณภาพสูง บดรวมกับ ปูนเม็ด และ ยิปซั่ม โดยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ชนิดทนคลอไรด์ จะมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน ของคลอไรด์ที่อยู่ในน้ำทะเล ปูนซีเมนต์ตราอินทรีสมุทรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูน ซีเมนต์ ปอซโซลาน มอก. 849-2532

  การใช้งาน
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีสมุทร เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่มีการกัดกร่อนของคลอไรด์ โดยวัสดุปอซ-โซลานในปูนซีเมนต์ตราอินทรีสมุทร จะช่วยลดอัตราการแทรกซึมของคลอไรด์ในเนื้อคอนกรีตลง ทำให้คอนกรีตมีความคงทน เป็นพิเศษ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ควรใช้ปูนซีเมนต์ตราอินทรีสมุทรสำหรับงานโครงสร้างชายฝั่งทะเล เขื่อน หรืองานที่ดินมีปริมาณคลอไรด์สูง

  วิธีใช้
       ถึงแม้ว่า อินทรีสมุทร จะมีคุณสมบัติพิเศษ แต่กรรมวิธีในการนำไปใช้ในงานคอนกรีต ยังคงต้องอาศัย การควบคุม คุณภาพอย่างใกล้ชิด เหมือนกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทดลองหาสัดส่วนที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ การเท การจี้ และการบ่ม การควบคุม ค่ายุบตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพสูงสุด
Share


สั่งซื้อ