ปูนอินทรีเพชร

2558-02-04 เข้าดู: 2,694 ครั้ง
 • ปูนซีเมนต์ อินทรีเพชร
  ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1

  คุณสมบัติ
       ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราอินทรีเพชร คือชื่อยี่ห้อใหม่ของปูนซีเมนต์ตราเพชร ที่พร้อมด้วยคุณภาพของสูตรปรับปรุงใหม่ ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชร เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (OPC, Ordinary Portland cement) มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มอก. 15-2532 และมาตรฐาน ASTM C 150 Type I

  การใช้งาน
       ปูนซีเมนต์ตราอินทรีเพชร เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านซีเมนต์โดยเฉพาะ เหมาะสำหรับใช้งานกับโครงสร้างทุกชนิด งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการกำลังอัดสูง และงานคอนกรีตทั่วไป เช่น กระเบื้องใยหิน กระเบื้องคอนกรีต รวมทั้งผนัง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆ

  วิธีใช้
       เหมาะสำหรับการใช้ในงานคอนกรีตกำลังอัดสูง เช่นโครงสร้างที่ยื่นออกไปนอกอาคาร หรือพื้นที่รับแรงมาก เพื่อให้ได้ความแข็งแรงตามข้อกำหนด และสะดวกต่อการใช้งาน ควรทดลองหาส่วนผสมและความข้นเหลวที่พอเหมาะกับทรายและหินของแต่ละสถานที่ เสียก่อน โดยทดลองในอัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทรายหยาบ:หิน เป็น 1:2:2 โดยปริมาตร หรือค่าใกล้เคียงกันนี้โดยน้ำหนัก โดยอาจลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ (W/C) ลงจาก 0.8 ถึง 0.5 ค่าแรงอัดประลัยของแท่งตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าว อายุ 28 วัน จะอยู่ระหว่าง 350-400 ก.ก/ตร.ซม. โดยขึ้นอยู่กับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ใช้ ซึ่งมากเพียงพอสำหรับโครงสร้างรับน้ำหนักสูงทั่วไป
Share


สั่งซื้อ