แนะนำผลิตภัณฑ์ คอนวูด

2558-06-18 เข้าดู: 2,953 ครั้ง

คอนวูด ตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

คอนวูด เป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ คุณภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน ทั้งปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ และเยื่อเซลลูโลส ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ความสวยงาม ทนทาน ใช้งานได้เหมือนไม้ธรรมชาติ และผสานความแข็งแกร่งของซีเมนต์ไว้ด้วยกัน ภายใต้เครื่องหมายการค้าตรา“คอนวูด”
คอนวูด ตระหนักอยู่เสมอถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ไม่เป็นการทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา ได้เน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยา ดังนั้น เราจึงได้คัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารพิษ โดยใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหามลภาวะเป็นพิษเนื่องจาก
โรงงานอุตสาหกรรมด้วย

Share


สั่งซื้อ